colors - les couleurs

  Arpitan English français
  brown marron
  nè / nèri black noir(e)
  gri / grizi grey, gray gris(e)
  blan / blanchi white blanc / blanche
  jôno / jôna yellow jaune
  pink rose
  orange "
  rojo / roji red rouge
  purple violet
  bleu blue bleu
  var / varda green vert(e)


Arpitan English français
light ... ... clair
dark ... ... foncé